Toiminnan tehostaminen Impactin mobiilityökalujen avulla

Vantaalla toimiva Neles otti käyttöön Impact –raportointijärjestelmän, sillä vanha tapa tehdä auditoinnit kirjoittamalla paperille, kuvaamalla ja jälkikäteen kirjoittamalla puhtaaksi, kävi liian raskaaksi ja aikaa vieväksi toteuttaa. “Halusimme tehostaa työntekoa ja mobiilisovellus otettiin käyttöön”, kertoo Neles Oyj:n Turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Ari Salminen, ja jatkaa: “Impactin käyttöönotto sujui itseasiassa yllättävän kivuttomasti ja oli hieno huomata, että myös omat kehitysideat toteutettiin nopeasti.”

Impact erottui edukseen muista järjestelmistä ja sen valintaan päädyttiin nimenomaan järjestelmän joustavuuden ja hyödyntämismahdollisuuksien vuoksi. Myös toista vastaavaa järjestelmää testattiin pidemmän aikaa HSE-auditointikierroksilla, jonka lisäksi markkinoilta etsittiin samanaikaisesti myös muita sovelluksia. “Päädyimme kuitenkin Impactiin, koska se oli mielestämme joustavin mobiilisovellus ja pystyimme hyödyntämään sitä useampaan tarpeeseemme”, Salminen toteaa.

Impact arjen työkaluna

Impact on otettu hyvillä mielin vastaan ja sitä pidetään selkeänä ja helppokäyttöisenä. Koko henkilöstö, johto, esimiehet sekä työntekijät ovat antaneet järjestelmästä hyvää palautetta. Myös työsuojeluvaltuutetun mukaan Impactilla toteutettavat tarkastukset ja selkeät raportit ovat nopeuttaneet epäkohtien korjaamista. “Järjestelmähän ei saa olla vain apukeino turvallisuuden asiantuntijoille, vaan tulokset tulee näkyä kentällä parantuneina olosuhteina ja vähentyneinä vaaratilanteina”, Salminen täsmentää.

Järjestelmä toimii arvokkaana työkaluna tehtaan kuukausittaisissa HSE-auditoinneissa, paloturvallisuustarkastuksissa, moninaisissa turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvissä riskinarvioinneissa, lakisääteisissä työpaikkaselvityksissä, tapaturmien tutkinnassa sekä mm. huoltoon tulevien tuotteiden säteilytarkastuksissa. Neles käyttää järjestelmää pääsääntöisesti mobiililaitteilla, mm. Samsung Galaxy Tab Active 8” -tableteilla, joissa on integroitu suojakuori ja tablettikynä.

Tabletti sopii käyttöön mainiosti, sillä sitä on helppo kantaa mukana, eikä se ole liian raskas. “Viimeksi tänään tehtiin kiinteistöhuollon kanssa sisäinen palotarkastus, josta raportti lähti vastuuhenkilöille välittömästi kierroksen jälkeen”, Salminen kertoo. Tablettien lisäksi käytössä ovat myös älypuhelin sekä pöytäkone riskiarvioinnin viimeistelyvaiheessa.

Yhteensopiva ratkaisu

Impactia on muokattu Nelesille sopivaksi. Riskinarvioinnit tehdään konsernin vaatimusten mukaisesti, joten vaatimukset on viety suoraan Impact -järjestelmään. Se oli ehdoton vaatimus riskinarviointien tekoon mobiilisovelluksella ja se onnistui hyvin. Lisäksi turvallisuuskierroksen pohjia muokataan sen mukaan mitä osa-aluetta halutaan milloinkin työturvallisuudessa painottaa. Muokatuille analytiikan kuvaajille tai tilastoille ei ole ollut vielä tarvetta, sillä järjestelmän perusnäkymät ovat olleet toistaiseksi riittäviä Nelesin tarpeisiin.

Myös Impactin asiakaspalvelu saa Salmiselta kiitosta: “Impactin hyvä puoli on se, että itse pystyy tekemään todella paljon, mutta ongelmatilanteissa kysymyksiinkin tulee vastaus nopeasti. Tärkeintä on ollut asiakaspalvelun helppo kiinnisaaminen juuri silloin kun itsellä on ”hätätilanne” päällä.”

Tulevaisuuden näkymät Impactin parissa

Impact -järjestelmä on osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi. “Tällä hetkellä valitsisin edelleen Impact -järjestelmän sen monipuolisuuden vuoksi ja odotan mielenkiinnolla mitä uusia moduuleja järjestelmään vielä tulee”, Salminen toteaa. Neles tulee laajentamaan Impactin käyttöä jatkossa ja sisäisiä suunnitelmia järjestelmän hyödyntämiseen on paljon.

Uskon, että tämä mobiilisovellus toimii meillä myös tulevaisuudessa”, Salminen toteaa. Nelesin luottamus Impactin kehitystiimiä kohtaan on ollut hyvä alusta asti ja on sitä edelleen. “Ja kun voit luottaa henkilöihin, niin voit luottaa myös heidän työkaluihin ja haluun vastata tuleviin haasteisiin jatkuvasti muuttuvalla HSE kentällä”, Salminen päättää.

Haastateltu

Ari Salminen

Turvallisuus-, ja ympäristöpäällikkö

Neles Oyj